VLASTNOSTI PANELŮ

Panely z lisované slámy se vyznačují velkou pevností, a proto mají široké uplatnění.

Do nejrozšířenější aplikace patří:

 • interiérové stabilní i mobilní příčky
 • řešení stropních podhledů a půdních vestaveb
 • vnější a vnitřní opláštění dřevěných skeletů pro přístavby nebo celé dřevostavby
 • vestavby v průmyslových objektech (např. kanceláře apod.)

Povrchové úpravy a montáž zařizovacích předmětů jsou stejné jako u zděných staveb.

Průměrná hmotnost

 • plošná 19 – 23 kg/m2
 • objemová 379 kg/m3

Další vlastnosti

 • modul pružnosti v ohybu: 981,3 Mpa
 • napětí v tahu za ohybu: 0,1603 Mpa
 • součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,102 Wm-1K-1, R = 0,5882 m2KW-1
 • difúzní odpor: RD = 4,6 * 109 ms-1
 • koeficient difúzního odporu: μ = 13,1
 • součinitel prostupu tepla: U = 1,04 – 1,39 W/m2*K
 • dle polohy konstrukce, období a tepelného toku
 • akustický útlum jednoduché příčky: 27 dB
 • akustický útlum dvojité příčky: 45 dB

Klasifikace požární

Reakce na oheň: kategorie E
u nenosné obvodové stěny s dřevěnou nosnou kostrou a opláštěním z ekopanelů:

 • z vnější strany 30 min (EI 30 D3)
 • z vnitřní strany 30 min (EW 30 D3)
 • podhled 45 min (EI 45 D3)
 • index šíření plamene po povrchu: 34 mm/min

Nepříjemnou charakteristikou sádrokartonu je jeho “dutá” odezva, pokud poklepeme na jeho povrch. Díky tomu, že ekopanel je kompaktní masivní deska, tak se touto odezvou necharakterizuje.

Ekologický výrobek (lisovaná pšeničná sláma, recyklovaná lepenka, hygienicky nezávadné lepidlo)

Základním výrobním materiálem je pouze čistá obilná sláma, která se oboustranně povrchově polepuje recyklovanou lepenkou. Použité lepidlo vyhovuje nejpřísnějším hygienickým normám, navíc je ho využito pouze v malé vrstvě.

Příprava

Základní surovinou pro výrobu ekopanelů je obilná sláma svázaná v hranatém balíku. Při vstupní kontrole se důsledně prověřuje její vlhkost, nevyhovující surovina je vyřazena. Vybrané balíky jsou pak naloženy na pásový dopravník a následně rozdruženy.

Lisování

Rozdružená vlákna obilné slámy jsou následně vysokotlace lisována na požadovanou tloušťku ekopanelu, která činí cca 6 cm. Z nepřetržitě pracujícího lisu je vytlačován nekonečný pás ekopanelu.

Pro dosažení deklarovaných fyzikálních vlastností není zapotřebí pojiv (jako např. u dřevotřískových desek), spory plísní jsou zničeny vysokou teplotou během lisování. Do výrobku se v této fázi přidává speciální odpuzující prostředek proti hlodavcům.

c

Polepování

Pro dosažení jednotného povrchu je zhutněné slaměné jádro olepováno recyklovanou lepenkou. Toto opatření pak umožňuje realizovat povrchové úpravy stejně jako u konvenčních stavebních materiálů.

Finalizace

Olepený nekonečný pás ekopanelu pak směřuje po válečkovém dopravníku k formátovacímu zařízení. Tam je za stálého provozu linky pomocí automatické okružní pily krácen na požadovanou délku. Po olepení řezných hran a označení je ekopanel připraven k expedici.

Ekopanel a ekologie

Ekopanel je klasifikován jako zdravotně nezávadný a ekologický výrobek. Suroviny k jeho výrobě jsou získávány z přírodních obnovitelných zdrojů. Je plně recyklovatelný, společnost zdarma odebírá odpady z montáže (např. odřezky) pro opětovné použití.
h

Atesty a certifikáty

Zajištění kvality výrobku a poskytovaných služeb patří mezi prioritní cíle společnosti. Celý proces výroby probíhá pod přísným systémem kontroly, a to od pečlivého výběru surovin až po finální úpravy a expedici. Kromě toho dodržování deklarovaných parametrů ověřují renomované zkušební ústavy.

Certifikáty a atesty k tomuto výrobku najdete v sekci certifikáty.